Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život vyhlášené dne 29. června 2022. 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 290 návrhů projektů z celkového počtu 298 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

  • 290 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 13. října 2022. 

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.