Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život vyhlášené dne 12. července 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 308 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, PP1 a PP2:

  • 300 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • 8 návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 16. 10. 2023