Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

25. 10. 2020

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí
– Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. září 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže
u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 24. října 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí
či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 292 návrhů projektů z celkového počtu 328 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže,
vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život: