Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí
– Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. února 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. března 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí
či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 8 návrhů projektů z celkového počtu 9 návrhů projektů, které byly podány
do této veřejné soutěže. Hlavnímu uchazeči nepřijatého návrhu projektu bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

Zveřejněno dne 13. 3. 2020