Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 20. května 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (22. července 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 20. srpna 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí
či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 255 návrhů projektů z celkového počtu 259 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže
vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

  • 255 návrhů projektů je přijato do veřejné soutěže
  • návrh projektu je podmíněně přijatý do veřejné soutěže
  • 3 návrhy projektů nejsou přijaty do veřejné soutěže

  • Zveřejněno 24. 8. 2020