Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí
pro život, vyhlášené dne 9. září 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (27. října 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 19. listopadu 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupují 2 návrhy projektů z celkového počtu 2 návrhů projektů, které byly podány
do této veřejné soutěže.


Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

  • 2 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže