Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže v Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 29. 3. 2023.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu komercializace VaVaI+.

Jedná se o veřejnou soutěž navazující na soutěže Programu GAMA 2, podprogramu 2, která je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Očekává se posun v aplikaci z úrovně TRL 5 na úroveň TRL 6 v průběhu řešení projektu. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního nadrámcového hodnocení projektů pro synergické účely. Díky obdržení certifikace EK pro Programy GAMA 2, podprogram 2 a obdobné schéma v rámci Programu SIGMA se budou moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do 2. kola EIC Accelerátoru. 

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.