Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže v Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 17. 1. 2024.

Jedná se o veřejnou soutěž navazující na 3. veřejnou soutěž programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+, která je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Díky obdržení certifikace EK pro schéma navazující na program GAMA 2 v programu SIGMA se budou moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do 2. kola EIC Accelerátoru. Podpořeným projektům v této VS budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

Předběžné parametry 6. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ směřujte
na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní
místa.

Zveřejněno dne 23. 10. 2023