Program SIGMA: Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a velkému množství dotazů podávaných v souvislosti
s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice (dále jen „veřejná soutěž“) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny
od 31. 3. 2023 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou zodpovězeny. Telefonické a emailové dotazy nebudou přijímány.

Přednostně budou zodpovězeny dotazy na technické problémy a dotazy, které nejsou v často kladených dotazech, nebo v Otázkách & odpovědích
z online semináře k této veřejné soutěži. K nalezení odpovědí využijte, prosím, často kladené dotazy a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží.

TA ČR vyvíjí veškeré úsilí, aby mohlo být zodpovězeno co největší množství dotazů.

TA ČR dále upozorňuje uchazeče aby podání elektronického návrhu projektu prostřednictvím systému ISTA nenechávali na poslední chvíli a vyhli
se tím možným neočekávaným technickým komplikacím. Doporučujeme v dostatečném předstihu provést kontrolu (tlačítko v ISTA “kontrola”) elektronického návrhu projektu, zda jsou splněné veškeré požadované náležitosti, které by mohly znemožnit podání návrhu projektu.