Program SIGMA: Informační prezentace k 3. veřejné soutěži - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ (dále jen „SIGMA – DC1”). Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Níže naleznete informační prezentaci, ve které jsou shrnuty veškeré podmínky veřejné soutěže. Součástí prezentace je také příklad dobré praxe – řešitel projektu z poslední soutěže Programu GAMA 2 se s námi podělil o své zkušenosti.