Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – DC1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 8. 11. 2023.

Veřejná soutěž programu SIGMA, DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Cílem je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA 2, podprogram 1. 

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu SIGMA, DC1 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži programu SIGMA, DC1 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

Zveřejněno dne 26. 9. 2023