Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI (dále jen “Program SIGMA – DC5”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 6. 12. 2023.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na ty oblasti celospolečenských potřeb, které není možné řešit v rámci krátkodobých projektů a zároveň vyžadují interdisciplinární přístup. Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 témata, uchazeči zvolí povinně jedno téma při podání návrhu projektu v ISTA a návrh projektu musí vybrané téma zcela naplnit. V každém tématu bude podpořen jeden projekt. Konečný počet témat se může změnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu. 

Témata:

  • Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;
  • „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality a dostupnosti energie;
  • Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;
  • Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče.

Každý návrh projektu musí obsahovat ve svém jádru prvek SHUV (společenské, humanitní nebo umělecké vědy). 

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC5 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k veřejné soutěži Programu SIGMA – DC5 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.