Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen “Program SIGMA – DC2”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 7. 2. 2024.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. V projektech naplňujících tento dílčí cíl jsou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které vedou k vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Tato veřejná soutěž bude oproti 2. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC2 tematicky zaměřena. Tematické zaměření této veřejné soutěže TA ČR zveřejnění na webových stránkách.

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže programu SIGMA – DC2 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci
v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 7. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.