Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen “Program SIGMA – DC3”).

Vyhlášení 1. veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022.Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC3 naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu uvedeme v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k veřejné soutěži Programu SIGMA – DC3 směřujte prosím na Helpdesk.

Zveřejněno 12. 9. 2022