Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen “Program SIGMA – DC2”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 8. 2. 2023.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA. 

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC2 naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC2 směřujte prosím na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.


Zveřejněno dne 9. 12. 2022