Program SIGMA: Posun termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Technologická agentura ČR („TA ČR”) oznamuje posun termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích. 

Původně plánovaný termín vyhlášení 8. listopadu 2023 se posouvá na 22. listopadu 2023. Soutěžní lhůta 4. veřejné soutěže programu SIGMA, DC1 končí dne 17. ledna 2024.

Zveřejněno dne 23. 10. 2023