Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”) vyhlášené dne 26. října 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 357 návrhů projektů z celkového počtu 379 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 1. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC3:

  • 357 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 22 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 19. ledna 2023. Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 23. 1. 2023