Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”) vyhlášené dne 26. října 2022.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 379 návrhů projektů. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 1. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC3:

  • 359 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 20 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 16. 3. 2023.

Zveřejněno dne 23. 1. 2023