Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí
v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”) vyhlášené dne 8. února 2023.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 562 návrhů projektů, z toho jeden návrh projektu odstoupil v průběhu formální kontroly.

Výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC2:

  • 536 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 25 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 25. 7. 2023.