Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ vyhlášené dne 29. března 2023.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 18 návrhů projektů z celkového počtu 24 návrhů projektů, které byly podány
do této veřejné soutěže. 

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 3. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC1:

  • 18 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 1. června 2023.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 25. 7. 2023.