Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI vyhlášené dne 6. prosince 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 24 návrhů projektů. 

Výsledky formální kontroly 5. veřejné soutěže Programu SIGMA – dílčí cíl 5:

  • 22 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 4. 3. 2024