Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ vyhlášené dne 17. ledna 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 25 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 6. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC1:

  • 20 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 21. března 2024.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 22. 3. 2024