Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”) vyhlášené dne 7. 2. 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 240 návrhů projektů, z toho dva návrhy projektů odstoupily v průběhu formální kontroly.

Výsledky formální kontroly 7. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC2:

  • 220 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • 18 návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE.

Zveřejněno dne 29. 4. 2024