Program SIGMA: Výsledky 2. národní výzvy - dílčí cíl 4, Seal of Excellence - EIC Accelerator - 06/2023 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do 2. národní výzvy – dílčí cíl 4, Seal of Excellence – EIC Accelerator – 06/2023 v programu SIGMA vyhlášené dne 1. června 2023. 

Předsednictvo TA ČR dne 27. července 2023 schválilo výsledky vyhodnocení návrhů projektů a rozhodlo o podpoře/nepodpoře podaných projektů ve výzvě.

TA ČR podpoří 5 projektů z celkového počtu 5 projektů, které byly podány do této výzvy.

Výsledky vyhodnocení 2. národní výzvy Seal of Excellence, EIC Accelerator:

Podpořeným uchazečům bude zasláno Rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – podpořený projekt.