Program SIGMA: Výsledky národní výzvy dílčí cíl 4: Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020 - 09/2022 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do Národní výzvy – Dílčí cíl 4: Seal of Excellence- EIC Accelerator Pilot 2020 – 09/2022 v Programu SIGMA vyhlášené dne 30. září 2022. 

Předsednictvo TA ČR dne 24. listopadu 2022 schválilo výsledky vyhodnocení návrhů projektů a rozhodlo o podpoře/nepodpoře podaných projektů ve výzvě. TA ČR podpoří 4 projekty z celkové počtu 5 projektů, které byly podány do této výzvy.

Výsledky vyhodnocení národní výzvy Seal of Excellence, EIC Accelerator Pilot 2020:

Nepodpořenému uchazeči bude zasláno Rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – nepodpořený projekt se zdůvodněním. Podpořeným uchazečům bude zasláno Rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – podpořený projekt.