Program SIGMA: Prezentace a videozáznam z webináře pro uchazeče k 1. VS - DC3 (SHUV)

Technologická agentura České republiky uspořádala v úterý 8. listopadu 2022 od 10 hodin webinář k 1. veřejné soutěži v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
(dále jen „SIGMA – DC3”).

V rámci webináře byli uchazeči seznámeni především se zaměřením a podmínkami 1. veřejné soutěže SIGMA – DC3, která byla vyhlášena dne 26. října 2022. Uchazečům byly sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho podání do veřejné soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy!

Aktualizováno dne 10. 11. 2022