Program SIGMA: Základní informace pro uchazeče k vyhlášení 8. veřejné soutěže - dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce, která byla vyhlášena dne 15. 5. 2024.

Uchazeči budou informováni o:

  • Důležitých datech a termínech
  • Podmínkách prokázání způsobilosti
  • Podmínkách veřejné soutěže k předkládání návrhů projektů
  • Formálních náležitostech návrhu projektu
  • ISTA a HelpDesk

Prezentace je v českém jazyce.

Návrhy projektů se podávají v anglickém jazyce.

Prezentace ke stažení zde.

Zveřejněno dne 29. 5. 2024