Program THÉTA 2: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky ke dni 9. 8. 2023 oznamuje změnu předběžných parametrů oproti předběžným parametrům zveřejněným na webových stránkách dne 23. 6. 2023. Důvodem změny je rozšíření 1. veřejné soutěže o třetí podprogram.

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – THÉTA 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 6. 9. 2023.

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

TA ČR první veřejnou soutěž vyhlašuje v podprogramech:

Podprogram 1Podprogram 2
Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2 naleznete ZDE – aktualizace ke dni 9. 8. 2023.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži programu THÉTA 2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.