Program THÉTA 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, vyhlášené dne 13. září 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 132 návrhů projektů. 

Výsledky formální kontroly 1. veřejné soutěže Programu THÉTA 2:

  • 129 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhy projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 23. listopadu 2023.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE

Zveřejněno dne 23. 11. 2023