Program THÉTA 2: Změna předběžných parametrů 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky oznamuje změnu předběžných parametrů 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2 z důvodu rozšíření 1. veřejné soutěže o třetí podprogram.

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 6. 9. 2023.

TA ČR první veřejnou soutěž vyhlašuje v podprogramech:

Podprogram 1
Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Energetické technologie pro
konkurenceschopnost (PP2)
Podprogram 3
Technologie k zajištění dlouhodobé
udržitelnosti energetiky (PP3)

Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2 naleznete ZDE – aktualizace ke dni 9. 8. 2023.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži programu THÉTA 2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.