Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. 

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 10. února 2021.

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu THÉTA naleznete ZDE. Změny oproti předchozí veřejné soutěži jsou v tabulce parametrů označené červeně.

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Do 4. veřejné soutěže Programu THÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • neprokáží čestným prohlášením svou způsobilost;
  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období,
    za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2017, 2018, 2019);
  • splňují definici podniku v obtížích.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži Programu THÉTA směřujte prosím na Helpdesk.