Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 1. června 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 122 návrhů projektů z celkového počtu 124 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bylo zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu THÉTA:

  • 122 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže – aktualizace ke dni 22. 9. 2022;
  • 2 návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže – aktualizace ke dni 22. 9. 2022.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 25. srpna 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.