Program THÉTA: Zveřejnění prioritních výzkumných cílů 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejňuje prioritní výzkumné cíle pro 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Dokument naleznete ZDE.

Specifikace prioritních výzkumných cílů proběhla v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje některý z prioritních výzkumných cílů. Za soulad návrhu projektu s prioritním výzkumným cílem lze získat body navíc. Návrh projektu však nemusí naplňovat ani jeden z prioritních výzkumných cílů.

V podprogramu 1 se jedná o výzkum spojený s veřejnou správou a je nutné prokázat právě její zájem o výstupy/výsledky ke konkrétní činnosti
v praxi. K prioritním výzkumným cílům v podprogramu 1 je určený ústřední orgán státní správy a kontaktní osoba, na kterou je možné se obracet
s žádostmi o aplikační garanci (aplikačním garantem může být i jiná instituce než uvedená v tomto dokumentu pokud vykonává veřejnou správu v oblasti energetiky a je ústředním orgánem státní správy uvedeným v § 1 a § 2 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon) nebo územně samosprávným celkem). Zájem o výstupy/výsledky projektů v podprogramu 1 musí aplikační garant potvrdit prostřednictvím Letter of Intent (povinná příloha návrhu projektu).

V dalších dvou podprogramech bude uchazeč uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi dokládat pouze formou jejího popisu v návrhu projektu.

Prioritní výzkumné cíle a možné aplikační garanty TA ČR zveřejňuje s předstihem, aby uchazeči měli více času se s nimi seznámit a mohli komunikovat s budoucím uživatelem výstupů/výsledků. Čtvrtá veřejná soutěž Programu THÉTA bude vyhlášena dne 10. února 2021.