Program TREND: Aktualizace výsledků 3. veřejné soutěže s ohledem na navýšení rozpočtu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila na svých webových stránkách dne 21. prosince 2020 výsledky třetí veřejné soutěže
ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

Spolu s informací o podpoře 45 návrhů projektů, které plně vyčerpaly plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč, TA ČR zveřejnila informaci o tom, že na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zajištění prostředků pro navýšení alokace
a možné podpory dalších kvalitních projektů.

Technologická agentura České republiky informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo pro 1. rok řešení dodatečných 390 mil. Kč na financování Programu TREND a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Další prostředky na Program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky. Výsledná alokace 3. veřejné soutěže Programu TREND je po navýšení a zajištění dodatečných zdrojů 3 mld. Kč. 

Navýšení rozpočtu tak umožňuje podpořit všech 118 projektů, které byly po vyhlášení výsledků dne 21. prosince 2020 umístěny na seznamu kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými může být dodatečně uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení alokace. S ohledem na navýšení alokace je tedy ve 3. veřejné soutěži TREND podpořeno celkem
163 projektů.

Příjemci a řešitelé projektů budou informováni prostřednictvím informačního e-mailu. Rovněž budou postupně během příštích dnů zaslána Rozhodnutí o poskytnutí podpory a v rámci informačního systému ISTA bude zpřístupněno generování smluv.


Výsledky 3. VS po aktualizaci dne 26. února 2021:

  • Zveřejněno 26. 2. 2021