Program TREND: Informace k veřejné soutěži, podprogram 1 - “Technologičtí lídři”

TA ČR a MPO projednávají další postup a o dalších krocích budou informovat.