Program trend: Konec lhůty pro příjem návrhů projektů do 1. vs. začínáme hodnotit

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 11. července 2019 ukončila příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 1. veřejné soutěže v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND.

Do Podprogramu 1 s názvem “Technologičtí lídři”, ve kterém je veřejná soutěž vyhlášena, bylo podáno celkem 396 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované výše podpory ze státního rozpočtu 7,25 mld. Kč. Celková výše plánovaných nákladů společně s vlastními zdroji žadatelů dosahuje více než 11 mld. Kč. Plánovaná alokace podpory ze státního rozpočtu pro tuto soutěž dosahuje 2 mld. Kč. 

Ve veřejné soutěži, jejímž cílem je podpořit výzkum a vývoj, směřující k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podpořených subjektů, například realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, a posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích atd., se v rámci podaných projektů zúčastnilo celkem 931 uchazečů, z nichž je 518 podniků a 413 výzkumných organizací. Nejvíce zúčastněných, kteří se na podání projektů podíleli, má sídlo v Praze (36,3 %) a Jihomoravském kraji (20,6 %). V ostatních krajích byla účast již méně než 6 %. 

Průměrné celkové náklady na projekt dosahují téměř 28 mil. Kč a průměrná požadovaná podpora ze státního rozpočtu pak více než 18 mil. Kč. 

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů a následně odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému projektu. Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže na konci roku 2019 s možností zahájení řešení projektů od 1. 1. 2020.

Veškeré informace a aktuality k 1. veřejné soutěži Programu TREND naleznete zde.