Program TREND: Oznámení o odeslání rozhodnutí o výsledku 6. a 7. veřejné soutěže

Vzhledem k množícím se dotazům na odeslání rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže a zpřístupnění hodnoticích posudků k 6. a 7. veřejné soutěži Programu TREND informujeme uchazeče, že k odeslání rozhodnutí a zpřístupnění hodnoticích protokolů dojde nejdříve na začátku roku 2023.