Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 5. 4. 2023.

Veřejná soutěž programu TREND, PP1 je zaměřena na na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

Předběžné parametry 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 10. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

Zveřejněno dne 9. 2. 2023