Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 11. veřejné soutěže, podprogram 2 - "Nováčci"

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 11. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci” (dále jen “PP2”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 4. 10. 2023.

Veřejná soutěž programu TREND, PP2 je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud na pravidelné bázi nerealizovaly vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat v roli hlavního uchazeče pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnu nad 1 mil. Kč (více k této podmínce v zadávací dokumentaci).

Předběžné parametry 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

Zveřejněno dne 27. 7. 2023