Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 12. veřejné soutěže, PP1

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o přípravě 12. veřejné soutěže v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 Technologičtí lídři (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 26. 6. 2024. 

Veřejná soutěž Programu TREND, PP1 je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Předběžné parametry 12. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 12. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 12. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů je uchazečům k dispozici regionální poradenství.

Zveřejněno dne 13. 6. 2024