Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže, PP1

22. 12. 2021

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánované na 22. prosince 2021 bude odloženo. Technologická agentura ČR v současné době změnu podmínek a termínu komunikuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

Pátá veřejná soutěž vyhlášená v PP1 se od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.


Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační webinář. Termín konání bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte prosím na Helpdesk.