Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, podprogram 1 - “5G”

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 (dále jen “PP1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 27. dubna 2022.

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Sedmá veřejná soutěž se od předchozích veřejných soutěží vyhlášených v tomto podprogramu liší v několika parametrech, které jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.


Předběžné parametry 7. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G” naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační webinář. Termín konání bude včas zveřejněn na webových stránkách
TA ČR.

Případné dotazy k 7. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 “5G” směřujte prosím na Helpdesk.


Zveřejněno 24. 3. 2022