Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - “Nováčci”

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 (dále jen “PP2”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 23. listopad 2022.

Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Předběžné parametry 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 9. veřejné soutěži Programu TREND, PP2 směřujte, prosím, na Helpdesk.

Zveřejněno 10. 10. 2022