Aktualizováno k 3. 12. 2020: Program TREND: Oznámení termínu vyhlášení 4. VS, PP 2 - “Nováčci” a předběžných parametrů

TA ČR plánuje vyhlásit připravovanou 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – “Nováčci” dne 10. března 2021.

Po společném jednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR a s ohledem na možnosti státního rozpočtu
v následujících letech dochází k posunutí termínu vyhlášení připravované 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Technologická agentura ČR budou dále hledat možnosti na navýšení alokace pro tuto veřejnou soutěž.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Čtvrtá veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se liší od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu TREND je k nahlédnutí ZDE – aktualizováno k 3. 12. 2020.

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci
v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu TREND směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/.

  • Zveřejněno 15. 9. 2020