Program TREND: Prezentace a videozáznam z webináře k 4. VS, PP2

Dne 24. března 2021 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu o obchodu uspořádán webinář k
4. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 2 “Nováčci”.

Z webináře jsou dostupné:

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy!