Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 10. veřejné soutěže, PP1

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 10. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 vyhlášené dne 5. dubna 2023.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 388 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 10. veřejné soutěže Programu TREND, PP1:

  • 367 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 21 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 28. 8. 2023.


Zveřejněno dne 29. 6. 2023