Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 11. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 11. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 vyhlášené dne 4. října 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 121 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 11. veřejné soutěže Programu TREND, PP2:

  • 115 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE.

Zveřejněno dne 5. 1. 2024