Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 8. veřejné soutěže, PP1 “5G”

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 8. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP1 “5G” vyhlášené dne 5. října 2022.

Uchazeči podali do této veřejné soutěže celkem 28 návrhů projektů, z toho 23 návrhů projektů splnilo podmínky veřejné soutěže. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G”:

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 15. prosince 2022.