Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 9. veřejné soutěže PP2 “Nováčci”

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 “Nováčci” vyhlášené dne 23. listopadu 2022.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 101 návrhů projektů. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 “Nováčci”:

  • 87 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 14 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 9. února 2023.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 16. 3. 2023.

Zveřejněno dne 10. 2. 2023