Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 6. VS, PP1

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP1 “Technologičtí lídři” vyhlášené dne 27. dubna 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 508 návrhů projektů z celkového počtu 539 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže Programu TREND, PP1:

  • 508 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže – aktualizace k 8. 9. 2022;
  • 31 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže – aktualizace k 27. 10. 2022.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 22. července 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.