Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 7. VS, PP1 “5G”

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP1 “5G” vyhlášené dne 27. dubna 2022.

Poté, co skončila soutěžní lhůta, (13. června 2022) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 30. června 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 13 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 7. veřejné soutěže programu TREND, PP1 “5G”: